Анализа података регистра ИКТ пројеката у институцијама Републике Српске

Анализа података Регистра ИКТ пројеката у институцијама Републике Српске има за циљ да оствари увид у стање, потребе и кретања на пољу примјене ИКТ у институцијама и јавној управи РС, као значајном аспекту развоја информационог друштва Републике Српске.