Инструкција институцијама Републике Српске у погледу припреме и реализације ИКТ пројеката

Агенција за информационо друштво Републике Српске донијела је 28. Јануара 2013. „Инструкцију институцијама Републике Српске у погледу припреме и реализације ИКТ пројеката“. Ова инструкција даје опште одреднице и упутства по питању припреме, развоја и реализације ИКТ пројеката у којим учествују …Nastavite…