РегИКТ, нови циклус ажурирања података

Обавјештавамо Вас да 15. јануара започиње ажурирање Регистра ИКТ пројеката у органима и институцијама РС, и то са информацијама са стањем ИКТ пројеката закључно са 31. децембром 2012.године. Овим дописом Вас позивамо да користећи ваше приступне креденцијале приступите Регистру на …Nastavite…

Анализа података о ИКТ сектору привреде Републике Српске

Анализа стања ИКТ сектора привреде Републике Српске за период од 2005. до 2011. године представља покушај да се, анализом доступних података (подаци АПИФ-а), дефинишу и анализирају основни показатељи који говоре о садржају и степену развоја сектора информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у …Nastavite…