Објављен приједлог Правилника о стандардима информационе безбједности

Овим правилником утврђују се минимални стандарди информационе безбједности којима се обезбјеђује основна заштита података на физичком, техничком и организационом нивоу.

Донесена Уредба о мјерама информационе безбједности

Влада Републике Српске је на 82 сједници, одржаној 20.09.2012. године, донијела Уредбу о мјерама информационе безбједности. Овом уредбом утврђују се мјере информационе безбједности којима се обезбјеђује основна заштита података на физичком, техничком и организационом нивоу.