РегИКТ, нови циклус ажурирања података

Обавјештавамо Вас да 15. јануара започиње ажурирање Регистра ИКТ пројеката у органима и институцијама РС, и то са информацијама са стањем ИКТ пројеката закључно са 31. децембром 2012.године. Овим дописом Вас позивамо да користећи ваше приступне креденцијале приступите Регистру на …Nastavite…

Анализа података о ИКТ сектору привреде Републике Српске

Анализа стања ИКТ сектора привреде Републике Српске за период од 2005. до 2011. године представља покушај да се, анализом доступних података (подаци АПИФ-а), дефинишу и анализирају основни показатељи који говоре о садржају и степену развоја сектора информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у …Nastavite…

Анализа веб презентација институција Републике Српске

Анализа веб презентација институција Републике Српске (издање за 2012) већ другу годину за редом доноси систематско сагледавање оствареног степена развоја веб презентација органа републичке управе у Републици Српској. Овај документ (уз „Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике …Nastavite…

Објављен приједлог Правилника о стандардима информационе безбједности

Овим правилником утврђују се минимални стандарди информационе безбједности којима се обезбјеђује основна заштита података на физичком, техничком и организационом нивоу.

Донесена Уредба о мјерама информационе безбједности

Влада Републике Српске је на 82 сједници, одржаној 20.09.2012. године, донијела Уредбу о мјерама информационе безбједности. Овом уредбом утврђују се мјере информационе безбједности којима се обезбјеђује основна заштита података на физичком, техничком и организационом нивоу.