Формулари

На страницама правила рада и формулари можете преузети јавне документе који дефинишу правила рада, као и формуларе намјењене крајњим корисницима услуга АИДРС, као што је АИДРСЦА.
(нпр. Општа правила рада АИДРСЦА, Практична правила рада АИДРСЦА, Захтјев за пружање услуга цертификације, Захтјев за издавање електронског цертификата и сл.)

  Zahtjev za davanje mišljenja na projektni prijedlog (289,0 KiB, 393 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 669 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 2.667 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 691 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 488 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (387,9 KiB, 426 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 653 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 647 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 603 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (196,0 KiB, 82 hits)

  Zahtjev za deblokiranje PIN koda smart kartice (61,3 KiB, 85 hits)