Извјештаји и анализе

На страницама извјештаји и анализе можете преузети јавне извјештаје АИДРС, као и анализе креиране од стране АИДРС. (нпр. Анализа података Регистра ИКТ пројеката, Преглед wеб презентација органа локалне управе РС) 

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,1 MiB, 269 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2015) (984,1 KiB, 306 hits)

  Pravne barijere vezane za e-poslovanje (456,3 KiB, 311 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013.) (1,6 MiB, 524 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (1,7 MiB, 495 hits)

  Analiza veb prezentacija institucija Republike Srpske (izdanje za 2013) (1.012,2 KiB, 661 hits)

  Pregled veb prezentacija organa lokalne uprave Republike Srpske v.1.1 (1,3 MiB, 2.786 hits)

  Pregled veb prezentacija lokalne uprave Republike Srpske (izdanje za 2013) (843,0 KiB, 567 hits)

  Pregled veb prezentacija republičkih institucija RS (1,2 MiB, 592 hits)

  Informatička pismenost u RS (1,7 MiB, 923 hits)

  Analiza podataka o IKT sektoru privrede Republike Srpske (izdanje za 2012) (1,7 MiB, 710 hits)

  Analiza podataka registra IKT projekata u institucijama Republike Srpske (izdanje za 2013) (1,7 MiB, 526 hits)

  Analiza informatičke pismenosti u RS - 2011 (429,5 KiB, 490 hits)