Захтјеви и уговори

У наставку, налазе се основни документи везани за животни циклус цертификата. Пружање услуга цертификације почиње са захтјевом за коришћење услуга CA тијела АИДРС, након чега се склапа уговор између АИДРС и институције која тражи услуге цертификације (услуге цертификације се пружају институцијама републичке управе Републике Српске). Након потписаног уговора, запослени унутар институције попуњавају захтјеве за издавање цертификата, након чега се цертификати креирају и потписују се индивидуални уговори, са власницима цертификата.

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (70,0 KiB, 159 hits)

  Zahtjev za deblokadu smart kartice (196,0 KiB, 154 hits)

  Zahtjev za korišćenje usluga CA tijela AIDRS (76,5 KiB, 669 hits)

  Zahtjev za koriscenje usluga CA tijela AIDRS (312,2 KiB, 2.667 hits)

  Ugovor o obavljanju usluga certifikacije (299,5 KiB, 691 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (98,0 KiB, 2.741 hits)

  Zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog certifikata zaposlenima (407,9 KiB, 597 hits)

  Ugovor o izdavanju certifikata zaposlenom (220,7 KiB, 653 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (86,0 KiB, 647 hits)

  Zahtjev za promjenu statusa kvalifikovanog elektronskog certifikata (229,9 KiB, 603 hits)